• Индивидуално обучение

  • Персонализиран подход

  • Онлайн платформа

  • Разнообразие от курсове

Този сайт е създаден по проект № BG05M9OP001-1.054-0125-C01 с предмет „Подкрепа за устойчив бизнес на „Езиково студио ДерДиВас“ ЕООД“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

DerDieWas?Научете го при нас!

Независимо дали искате да запишете Вашето дете или Вие самият искате да изучавате немски език, Езиково студио DerDieWas е правилното за това място!

Започнете сега! Свържете се с нас!

Винаги сме насреща, ако имате въпроси или искате да се консултирате с нас!